Stress & Burn-Out Coaching

WORKSHOPS & PREVENTIE TRAININGEN

Uit onderzoek blijkt dat de kosten van het ziekteverzuim door spanningsklachten en burn-out voor de werkgever gemiddeld meer dan € 60.000 per jaar bedragen. Dit staat nog los van de indirecte kosten en de verhoogde druk op collega’s in de organisatie.

 

 

 

FOCUS OP PREVENTIE

Tijdig herkennen en het bespreekbaar maken van stressklachten is essentieel om uitval te voorkomen. Daarom geven we workshops en trainingen om medewerkers bewust te maken van zaken als mentale vitaliteit en preventie van overmatige stress, overspannenheid en burn-out.

Als gecertificeerde stress- en burnout coaches ondersteunen we organisaties op 3 niveaus:
1. Medewerkers
2. Managers en teamniveau
3. Organisatie, directie en HR

 

Training Medewerkers 

Uitleg over stress en de effecten van stress. De medewerkers onderzoeken met elkaar wat de stressbronnen zijn binnen het werk. Samen bedenken ze manieren om deze aan te pakken. Ze ontdekken in welke zaken ze energie kunnen steken omdat ze daar invloed op uit kunnen oefenen en welke zaken ze het best kunnen accepteren en loslaten omdat ze er geen invloed op uit kunnen oefenen.

 • Hoe herken je stresssignalen bij jezelf en welke persoonlijkheidskenmerken geven een groter risico op spanningsklachten.
 • De medewerkers maken op basis van de informatie een risico inschatting van hun eigen risico op spanningsklachten.
 • De medewerker leert zelf verantwoordelijkheid te nemen over zijn mentale vitaliteit.
 • Adviezen om mentale vitaliteit te verstevigen en om met stress om te gaan. Ze werken aan effectieve stress-coping.
 • We leren medewerkers eenvoudige ontspanningstechnieken, die ook in een werkomgeving toegepast kunnen worden.
 • Informatie met wie en hoe ze stressklachten kunnen bespreken. En met welke klachten je het best naar bedrijfsarts of huisarts kunt gaan.
 • Preventieve maatregelen die medewerkers kunnen nemen

 

Preventie Training Managers en teams

Problemen rond werkdruk, overspannenheid en burn-out nemen toe, de kosten zijn de laatste jaren met ongeveer 25% gestegen. Reden te meer om werkdruk metingen te doen en organisaties te trainen in het herkennen, voorkomen en omgaan met overmatige werkdruk. Het probleem groeit en ook de wetgeving houdt de werkgever verantwoordelijk voor preventie en de aanpak van burn-out.

 

 

 

PROGRAMMA:

 1. Uitleg over stress
 2. Effecten van stress
 3. Stressverschijnselen herkennen
 4. Welke persoonlijkheidskenmerken zijn extra vatbaar voor stress
 5. Risico inschatting
 6. Stress bespreekbaar maken
 7. Stressbronnen analyseren met het 5 A model
 8. Voorkomen van uitval
 9. Aanpak bij stressgerelateerd ziekteverzuim

 

Training Organisatie, Directie en HR

Organisaties zijn verplicht om een beleid te voeren dat de psychosociale belasting voorkomt of beperkt.  Werkdruk valt hieronder. De werkgever moet zich inspannen om deze risico’s te onderzoeken en aan te pakken. De organisatie is verantwoordelijk voor het welzijn van de werknemers.

Verplichtingen zijn onder meer een risico-inventarisatie en -evaluatie opstellen inclusief een plan van aanpak.

 

 

 

Programma is in de basis hetzelfde als het programma voor het management inclusief:

 1. Risico-inventarisatie en werkdrukmeting
 2. Organisatiemaatregelen
 3. Preventieve maatregelen op organisatie-niveau
 4. Curatieve maatregelen

Het is uiteraard van belang dat alles wat besproken wordt een vertrouwelijk karakter heeft. We werken daarom met een gedragscode.

 

HEEFT U INTERESSE IN ONZE WORKSHOPS EN TRAININGEN?

WIJ WERKEN MET 12 ERKENDE STRESS, BURN-OUT EN RE-INTEGRATIECOACHES
NEEM CONTACT OP VIA
fschouman@vectorsearch.nl
(06) 20 33 13 44

 

INDIVIDUELE COACHING 
Als stress- en burn out coach richten we ons op spoedig, verantwoord en duurzaam terugleiden naar werk.

Onze methode is gebaseerd op het O-3 model:
Opladen – Oplossen – Oppakken
3 fasen en een wetenschappelijk onderbouwd 8 stappenplan dat aansluit bij het herstelproces.

Het programma geeft inzicht in de eigen stressoren en verbetert de stresscopingsvaardigheden.
Het proces is systematisch en doelgericht en leidt tot duurzame en vitale inzetbaarheid van de medewerker.

Doelen van de coaching kunnen zijn:

 • Voorkomen van of verkorten van het ziekteverzuim
 • Herstel van persoonlijke energie en effectiviteit door de mentale vitaliteit en veerkracht te ontwikkelen
 • Inzicht in de eigen stressbronnen en bewustwording van omgaan met stress
 • Versterken van de stresscopingvaardigheden en leren herkennen van en omgaan met stressverhogende gedachten
 • Persoonlijke en professionele groei door het exploreren, ontwikkelen en toepassen van eigen mogelijkheden
 • Herontdekken van de aansluiting bij persoonlijke waarden en drijfveren
 • Ontwikkelen van talenten en competenties zoals stressbestendigheid, assertiviteit, planning en zelfvertrouwen
 • Adviseren van de organisatie over begeleiding van de medewerker na re-integratie
 • Voorkomen van terugval na herstel incl een terugval preventieplan.