Disclaimer

Ondanks de grote zorg en aandacht die Vector Executive Search & Recruitment aan het samenstellen van deze website besteedt, is het mogelijk dat de gegeven informatie onjuist of onvolledig is.

Vector Executive Search & Recruitment kan dan ook geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade die direct of indirect voortvloeit uit het gebruik van de informatie op deze website of van informatie die door derden via deze website bereikbaar is.

Het is niet toegestaan om auteursrechtelijk beschermde werken of andere informatie die op deze website beschikbaar is openbaar te maken of te verveelvoudigen zonder de schriftelijke toestemming van Vector Executive Search & Recruitment.

Aan de informatie op deze site kunnen geen rechten worden ontleend. Voor meerinformatie kunt u onze algemene voorwaarden downloaden.