Privacy

De website: www.vectorsearch.nl is eigendom van Vector Executive Search & Recruitment. Vector Executive Search & Recruitment beschermt de privacy van de gebruikers van deze website, in overeenstemming met de basisprincipes van de wet bescherming persoonsgegevens. Deze privacy verklaring bevat informatie over de doeleinden die Vector Executive Search & Recruitment nastreeft bij de verwerking van uw persoonsgegevens.

Vector Executive Search & Recruitment verzamelt en verwerkt gegevens over klanten en bezoekers van deze website ten behoeve van het werving en selectieproces en om website statistieken te kunnen ontwikkelen en/of bijwerken. Vector Executive Search & Recruitment zal de door u verstrekte informatie nooit doorverkopen of verhuren of op andere wijze gegevens verstrekken aan derden, behalve aan derden die worden ingeschakeld om de door u aangevraagde informatie te leveren en/of indien Vector Executive Search & Recruitment hier wettelijk toe verplicht wordt.

Uw persoonlijke gegevens, zoals uw naam, e-mailadres en de informatie opgenomen in uw CV alsmede informatie ontvangen van derden, worden bewaard en gebruikt voor het vergelijken van uw gegevens met functieprofielen, om de best passende functie voor u te vinden.

Deze website biedt de mogelijkheid uw CV te sturen naar Vector Executive Search &Recruitment. Dit heeft als doel om u in te schrijven in het kandidatenbestand van Vector Executive Search &Recruitment voor eventuele (toekomstige) mogelijkheden. Vector Executive Search & Recruitment is de enige die toegang heeft tot uw gegevens.

Vector Executive Search & Recruitment behoudt zich het recht voor dit privacy statement aan te passen. Eventuele wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd. Als u vragen heeft over de manier waarop Vector Executive Search & Recruitment met uw persoonlijke gegevens omgaat of u wilt dat wij uw persoonlijke gegevens wijzigen of verwijderen, dan kunt u contact opnemen.